"

Privacy Policy.

บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด (“ผู้ให้บริการ”, “พวกเรา”, “เรา” หรือ “เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนม https://www.nticepro.com มีความห่วงใยเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของผู้ใช้บริการ และทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น พวกเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดหาและปรับปรุงการให้บริการ การใช้บริการนี้ได้ถือว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีความหมายเช่นเดียวกับเงื่อนไขการใช้บริการของเราซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก https://www.nticepro.com

เรารวบรวมข้อมูลแต่ละประเภท เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งในการจัดหาและปรับปรุงการให้บริการของเรากับคุณ

 


 

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคล
ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึง, แต่อาจจะไม่จำกัดแค่เฉพาะ:

 • อีเมล
 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
 • คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน
นอกจากนี้เรายังอาจจะรวบรวมข้อมูลว่า การบริการนี้ถูกเข้าถึงและใช้งานได้อย่างไร (“ข้อมูลการใช้งาน”) ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าต่าง ๆ ของการบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่เข้าชม เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลการวิเคราะห์อื่น ๆ

 

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามจำพวกเดียวกัน เพื่อติดตามรูปแบบการให้บริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะนำทางเบราว์เซอร์ของคุณไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ คือ บีคอน แท็ก และสคริปต์ เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลรวมถึงปรับปรุงและวิเคราะห์การให้บริการของเรา

 

คุณสามารถสั่งการให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนเมื่อคุกกี้ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนของการให้บริการของเราได้ (อ่านรายละเอียดนโยบายคุกกี้)

 

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

 • Session Cookies – ใช้ในการดำเนินงานการให้บริการของเรา
 • Preference Cookies – ใช้เพื่อจดจำความชอบและการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ
 • Security Cookies – ใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย

การใช้ข้อมูล
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้:

 • เพื่อให้บริการและดำรงไว้ซึ่งการบริการนั้น
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการบริการของเรา
 • เพื่อให้คุณสามารถใช้งานในส่วนของการให้บริการแบบมีปฎิสัมพันธ์ เมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 • เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือลูกค้า
 • เพื่อนำมาซึ่งการวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีค่า ให้เราสามารถนำไปปรับปรุงการบริการของเราได้
 • เพื่อควบคุมการใช้การบริการ
 • เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล
ข้อมูลของคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกโอนย้าย และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกจังหวัดหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของรัฐที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลอาจแตกต่างจากข้อมูลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเราโปรดทราบว่าเราจะถ่ายโอนข้อมูล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น

 

การยอมรับต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้รวมถึงการตกลงยินยอมในการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวนี้ด้วย

 

บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กร หากไม่มีการควบคุมที่เพียงพอ ทั้งนี้รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณด้วย

 


 

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดทางกฎหมาย
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสุจริตใจ ถ้าหากการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อ:

 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของ บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเป็นไปได้หรือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อการให้บริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือของสาธารณะ
 • เพื่อป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล
ความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราแต่อย่าลืมว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามเลือกใช้วิธีการที่ถูกยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

 


 

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้าง บริษัท และบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของเรา (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการซึ่งดำเนินการในนามของเรา การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์วิธีการให้การบริการของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวในนามของเราเท่านั้นและมีหน้าที่ที่จะต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น

 


 

การวิเคราะห์

เราอาจมีความจำเป็นต้องใช้ ผู้ให้บริการรายอื่น (third-party service) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การให้บริการของเรา

 • Google Analytics เป็นบริการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เว็บไซต์ที่จัดทำโดย Google โดย Googleจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ รวมถึงบริการอื่น ๆ ของ Google อาจมีการเข้าถึงข้อมูล เพื่อกำหนดเนื้อหาและปรับเปลี่ยนรูปแบบโฆษณาในเครือข่ายการโฆษณาด้วย
 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมให้บริการ Google Analytic นี้เข้าถึง โดยติดตั้งส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช้ Google Analytics ส่วนเสริมนี้จะช่วยป้องกัน JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และdc.js) ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ กับ Google Analytics
 • สำหรับข้อมูลหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลเพิ่มเติมของ Google เข้าไปได้ที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google

 


 

การเชื่อมต่อไปเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุก ๆ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติใด ๆ ของเว็บไซต์หรือการบริการของบุคคลที่สาม

 


 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราวแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ในหน้านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญในการบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลและอัปเดต “วันที่มีผล” ที่ด้านล่างของนโยบายส่วนบุคคลนี้ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเมื่อได้ถูกแสดงไว้ในหน้านี้เรียบร้อยแล้ว